Αναθηματικές

Συγγραφέας Παραπομπή
Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 22

Düll 1977

Düll 1977, 280, αρ. 19

Düll 1977

Düll 1977, 279, αρ. 17

Cormack 1974

Cormack 1974

Cormack 1963

Cormack 1963, 24, αρ. 7

Cormack 1944

Cormack 1944, 76-77

Cormack 1942

Cormack 1942, 975 αρ. 5. πίν. 30/5

ASAA

ASAA 30-32 (1952-1954) 36.2

ASAA

ASAA 27-29 (1953) 35.28-29

AJA

AJA 77 (1973) 69.2

ΑΕ

AE 1948, Χρον., 36.4

ΑΕ

AE 1936, 33.2

ΑΕ

AE 1936, 32.1

ABSA

ABSA 58 (1963) 24.7

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 366

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 362.2

IG X.2.1

IG X.2.1.98

IG X.2.1

IG X.2.1.97, πίν. III

IG X.2.1.95
IG X.2.1.93

Σελίδες

Subscribe to Αναθηματικές