Ψηφίσματα

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 186, πίν. 72-73

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106, αρ. 1, εικ. 5

IG X.2.1.5, πίν. II
IG X.2.1.4, πίν. II
IG X.2.1.2, πίν. I
IG X.2.1.12
Subscribe to Ψηφίσματα