Τιμητικές αφιερώσεις

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 188, πίν. 74

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 149, πίν. 54

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 38, πίν. 11

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 37, πίν. 11

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 35, πίν. 10

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 111

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 62

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1979, 271· Ergon 1979, 16 (= SEG 28.534)

IG X.2.1.228
IG X.2.1.222
IG X.2.1.220
IG X.2.1.218
IG X.2.1.204
IG X.2.1.203
IG X.2.1.197
IG X.2.1.194
IG X.2.1.192
IG X.2.1.190
IG X.2.1.189

Σελίδες

Subscribe to Τιμητικές αφιερώσεις