Ἡγήτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
38
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Καρία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία το 192 μ.Χ.