Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.367.17-23 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ep. Cr. Ι 37, 26, Ε. Gud. 97, 30, Ε. Μ. 179, 3: Ἀφροδίτη: Εὐριπίδης παρὰ τὸ ἀφροσύνη "τὰ μωρὰ γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν Ἀφροδίτη βροτοῖς" ( Troad. 989 ). ὁ δὲ Δίδυμος παρὰ τὸ ἁβρὸν τῆς διαίτης· τὸ γὰρ β τῷ φ συγγενές ἐστι· δῆλον δὲ ἀπὸ τοῦ τοὺς Μακεδόνας Φίλιππον Βίλιππον καλεῖν καὶ τὸν φαλακρόν βαλακρόν καὶ τὸν Κεφαληνόν Κεβαληνόν καὶ τοῦ Φρύγας Βρίγας καὶ τοὺς ἀνέμους διὰ τὸ φυσᾶν φυσητὰς ὄντας βύκτας. καὶ Ὅμηρος "βυκτάων ἀνέμων" (κ 20).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Φίλιππος, Βίλιππος, Φρύγες, Βρίγες

Σχόλια: 

Σημαντικό χωρίο για τον συμφωνισμό της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου: σχετικά με την τροπή  άηχων δασέων σε ηχηρά κλειστά (φ > β).