Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.547.28-29 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακετία λέγεται Μακεδονίας μοῖρα κτλ. γράφεται δὲ δι᾽ ἑνὸς τ

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μακετία

Σχόλια: 

Η περιοχή της Μακεδονίας Μακετία