Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.727.8-11 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ων ἐθνικὰ ὀξύτονα τρέπει τὸ ω εἰς ο ἐν τῇ γενικῇ οἷον Αὐσών Αὐσόνος, Μυγδών Μυγδόνος, Σιδών Σιδόνος "ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν" (Ψ 743), Μυρμιδών Μυρμιδόνος, Μακεδών Μακεδόνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μυγδών

Σχόλια: 

Κλίση των εθνικών Μυγδών και Μακεδών.