Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ μονήρους λέξεως 3.2.947.8-11 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀσκός. οὐδένα τῶν εἰς κος ληγόντων δισύλλαβα ὀξύνεσθαι θέλει, Κέσκος, Φύσκος, Ἑκαταῖος "ἐὼν δὲ πρεσβύτερος Λοκρὸς ἦν Φύσκου παῖς". Ζύσκος ποταμὸς Μακεδονίας, ὡς Ἀντιγένης φησί. δίσκος. ἀλλὰ μόνον τὸ ἀσκός δισύλλαβον ὑπάρχον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ζύσκος

Σχόλια: 

Ο ποταμός Ζύσκος  της Μακεδονίας