Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Χωρίο / Κείμενο: 

οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι Ἀμερίας ὁ Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις τιτύρινόν φησι καλεῖσθαι τὸν μόναυλον

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

τιτύρινος (αὐλός, ὁ)

Σχόλια: 

Μαρτυρία για τη μακεδονική γραμματεία. Μακεδονικό λεξιλόγιο. Εδώ γίνεται αναφορά στον γνωστό μακεδόνα γραμματικό και λεξικογράφο της Αλεξανδρινής εποχής Αμερία τον Μακεδόνα, συγγραφέα μιας συλλογής με τον τίτλο Γλῶσσαι και ενός άλλου έργου με τον τίτλο Ριζοτομικόν.