Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 3.94.9 Kaibel

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ γὰρ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι τοῖς σφόδρα ἑλληνίζουσιν ἔστιν εὑρεῖν καὶ Περσικὰ ὀνόματα κείμενα διὰ τὴν τῆς χρήσεως συνήθειαν, ὡς τοὺς παρασάγγας καὶ τοὺς ἀστ<άνδας ἢ ἀγγ>άρους καὶ τὴν σχοῖνον ἢ τὸν σχοῖνον· μέτρον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ὁδοῦ μέχρι νῦν οὕτως παρὰ πολλοῖς καλούμενον. μακεδονίζοντάς τ᾽ οἶδα πολλοὺς τῶν Ἀττικῶν διὰ τὴν ἐπιμιξίαν (δηλ. μεταξύ Αθήνας και Μακεδονίας).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

μακεδονίζω

Σχόλια: 

Χρήση του ρήματος μακεδονίζω = 'μιλώ τη μακεδονική διάλεκτο'. Η μαρτυρία του Αθήναιου αναφέρεται σε αττικούς συγγραφείς πριν από τη διάδοση της "κοινής" στην Ανατολή, και κυρίως σε αττικούς συγγραφείς που χρησιμοποίησαν τη μια ή την άλλη λέξη μακεδονικής προέλευσης. Η ἐπιμιξία για την οποία κάνει λόγο ο Αθήναιος, έγινε ακόμη πιο έντονη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στον οποίο η Μακεδονία έλαβε μέρος άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά της Αθήνας. Συνέπεια αυτών των αμοιβαίων σχέσεων ήταν διάφορες μακεδονικές λέξεις, κυρίως στρατιωτικοί και διοικητικοί όροι, να εμφανίζονται σε αττικούς συγγραφείς του 4ου αι. ή ακριβέστερα "πολλοί μακεδονίζοντες Αττικοί" να χρησιμοποιούν δικαιολογημένα στη μια ή την άλλη περίπτωση λέξεις πρόσφατα γνωστές από μια ελληνική διάλεκτο, τη βορειοδυτική.