Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 3.94.9-16

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ γὰρ παρὰ τοῖς  ἀρχαίοις ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι τοῖς σφόδρα ἑλληνίζουσιν ἔστιν εὑρεῖν καὶ Περσικὰ ὀνόματα κείμενα διὰ τὴν τῆς χρήσεως συνήθειαν, ὡς τοὺς παρασάγγας καὶ τοὺς ἀστ<άνδας ἢ ἀγγ>άρους καὶ τὴν σχοῖνον ἢ τὸν σχοῖνον· μέτρον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ὁδοῦ μέχρι νῦν οὕτως παρὰ πολλοῖς καλούμενον. μακεδονίζοντάς τ᾽ οἶδα πολλοὺς τῶν Ἀττικῶν διὰ τὴν ἐπιμιξίαν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Σχετικά με τη σημασία του όρου μακεδονίζειν. Είναι πιθανό ότι στο χωρίο αυτό η λέξη σημαίνει 'χρησιμοποιώ την κοινή'.

Θεματική περιοχή: