ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 187, πίν. 74

Χωρίο / Κείμενο: 
 ἀλειφούσης τῆς|πόλεως ❦ ἔτους| ❦ δϙσʹ #⁵⁶ ἄρχοντος | τοῦ γυμνασίου ❦5  Τι(βερίου) Κλαυδίου Ἰου|λιανοῦ ❦ ἐφηβαρ| χοῦντος ❦ Τι(βερίου) ❦| Κλαυδίου Παρια|νοῦ ἔφηβοι οἱ ὑ❦10πογε%⁸⁰γραμμένοι· | Πρόκλος Ἰουλίου, Τίτος Λύκας, | Κλ(αύδιος) Εἰσίων, Αἴλιος Εὐφρόσυνος, | Θεόφιλος Ἀλεξάνδρου, | Φλ(αύιος) Εἰσίδοτος, Τυχικὸς Κοΐντου, 15  Λύκος Λουκίου, Μάριος Ποτάμων, | Μάξιμος Ἀφροδειτῶς, | Ὑψίγονος Εὐτάκτου, Στράτων, | Σιλουανὸ̣ς Ὑγείας, Τερτιανὸς Νικοπόλεως, | Ἰούλιος Σεκοῦνδος, Φίλιππος Μακεδόν<ος>, 20  Φουνδανός, Ποσειδώνιος,| Γεμέλλος Ἀλεξάνδρου, 20-21   ❦ Γάϊος Ἀντιπᾶ, 22  Φλ(αύιος) Σαμβαθίων, | Θεόδοτος Θεοδότου.

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης: