Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Οδύσσεια 1.198

Χωρίο / Κείμενο: 

ἄλλως δὲ καθ᾽ ἱστορίαν, ὄρος παρώνυμον Πίερός τινος ἥρωος ἡ Πιερία, Μακεδονικόν.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για την ετυμολογία του τοπωνυμίου Πιερία από τον ήρωα Πίερο.