Κλαύδιος Αιλιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 15.20

Χωρίο / Κείμενο: 

Θεσσαλονίκῃ τῇ Μακεδονίτιδι χῶρός ἐστι γειτνιῶν καὶ καλεῖται Νίβας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Θεσσαλονίκη ως πόλη της Μακεδονίας

Θεματική περιοχή: