Κλαύδιος Πτολεμαίος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφία 3.12.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἡ Μακεδονία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς ἐκτεθειμέναις πλευραῖς Δαλματίας καὶ Μυσίας τῆς ἄνω καὶ Θρᾴκης· ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ Ἰονίῳ πελάγει τῷ ἀπὸ Δυρραχίου (ἤτοι Ἐπιδάμνου) μέχρι Κελύδνου ποταμοῦ κατὰ τὴν περιγραφὴν τοιαύτην.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Τα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας. Η Μακεδονία ορίζεται από τη Δαλματία, την Άνω Μυσία (Μοισία) και τη Θράκη βόρεια και βορειοανατολικά και από το Ιόνιο πέλαγο στη Δύση (Από την Επίδαμνο-Δυρράχιο μέχρι τον Κελύδνο ποταμό). Ακολουθεί (μέχρι 3.12.44) καταγραφή πόλεων και άλλων τοπωνυμίων της Μακεδονίας κατά περιοχή, και δίνονται οι γεωγραφικές τους συντεταγένες.

Θεματική περιοχή: