Μάχων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Άγνοια απ. 1.1-4 CAF

Χωρίο / Κείμενο: 

ἥδιον οὐδέν ἐστί μοι τῆς ματτύης./ τοῦτ᾽ εἴτε πρῶτοι Μακεδόνες τοῖς Ἀττικοῖς/ κατέδειξαν ἡμῖν, εἴτε πάντες οἱ θεοί,/ οὐκ οἶδα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στη ματτύη, ένα έδεσμα από κρέας και λαχανικά, το οποίο είναι ίσως μακεδονικής προέλευσης.

Θεματική περιοχή: