Παλατινή Ανθολογία

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.45.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασ᾽ Εὐριπίδου, ὀστέα δ᾽ ἴσχει/ γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Σχετικά με τον τάφο του Ευριπίδη στη Μακεδονία.