Παλατινή Ανθολογία

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

9.552.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Καὶ Μακεδὼν ὁ σίδηρος ἐν ἄορι καὶ τὰ πρὸς ἀλκὴν/ τῆς ἀπ᾽ Ἀλεξάνδρου χειρὸς ἐπιστάμενος

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Η έκφραση "Μακεδών σίδηρος" ως μετωνυμία για τον μακεδονικό οπλισμό.