Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 1.7.1

Χωρίο / Κείμενο: 

οὗτος ὁ Πτολεμαῖος Ἀρσινόης ἀδελφῆς ἀμφοτέρω θεν ἐρασθεὶς ἔγημεν αὐτήν, Μακεδόσιν οὐδαμῶς ποιῶν νομιζόμενα, Αἰγυπτίοις μέντοι ὧν ἦρχε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο γάμος του Πτολεμαίου Φιλάδελφου με την αδελφή του Αρσινόη δεν ήταν σύμφωνος με τα μακεδονικά ήθη αλλά με τα αιγυπτιακά.