Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 6.5.5

Χωρίο / Κείμενο: 

τούτου δὲ τοῦ ὄρους (ενν. Ὀλύμπου) ἡ μὲν ἐς Μακεδονίαν πλευρά, ἡ δὲ ἐπὶ Θεσσαλοὺς καὶ τὸν ποταμὸν τέτραπται τὸν Πηνειόν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Όλυμπος φυσικό σύνορο μεταξύ Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Θεματική περιοχή: