Πολυδεύκης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ονομαστικόν 6.70

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ ἡ ματύλλη, Μακεδονικὸν εὕρημα, δίψους ἐγερτικὸν βρῶμα, ᾧ ἐχρῶντο μεσοῦντος τοῦ πότου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ματύλλη

Σχόλια: 

Αναφορά σε ένα μακεδονικό έδεσμα, την ματύλλην.