Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά  86.7-8α, λ. Ἄμολβος

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἄμολβος, πόλις Μαγνήτων, ὡς Βάλακρος Μακεδονικῶν β. τὸ ἐθνικὸν Ἀμόλβιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.