Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 261.10-11, λ. Ειδομενή

Χωρίο / Κείμενο: 

Εἰδομενή, πόλις Μακεδονίας, Θουκυδίδης β. τὸ ἐθνικὸν Εἰδομένιος ὡς Κλαζομένιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Ειδομενή.