Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 454.14-15, λ. Μισητός

Χωρίο / Κείμενο: 

Μισητός, πόλις Μακεδονίας. Θεαγένης Μακεδονικοῖς. τὸ ἐθνικὸν Μισήτιος ὡς Βηρύτιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Μισητός. Μαρτυρία για το έργο Μακεδονικά του ιστορικού Θεαγένη (αβέβαιης χρονολογίας)