Στράττις

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 32.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακεδόνισσαν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς: