γλώσσα

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.445.16-17 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.26.4 (Lentz)

Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 3.32.14-15

Comica Adespota

απ. 324 CAF

Σελίδες

Subscribe to γλώσσα