μορφολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Απολλώνιος Δύσκολος

Περί συντάξεως 2.2.301

Αίλιος Ηρωδιανός

Φιλέταιρος 120

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.652.10-14 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.26.4 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to μορφολογία