σύνταξη

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 10, πίν. III

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 277

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 237, πίν. LVI

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

IG X.2.1.901
IG X.2.1.83
IG X.2.1.819
IG X.2.1.566
IG X.2.1.543
IG X.2.1.255
IG X.2.1.207
IG X.2.1.200
Απολλώνιος Δύσκολος

Περί συντάξεως 2.2.301

Subscribe to σύνταξη