Πιερία

Συγγραφέας Παραπομπή
Heuzey 1860

Heuzey 1860, 164, αρ. 157, 482, αρ. 40 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 160)

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 112, αρ. 4, πίν. 15

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 111, αρ. 1, πίν. 12

Cormack 1970

Cormack 1970, 62-63, αρ. 15

Cormack 1970

Cormack 1970, 61

Cormack 1970

Cormack 1970, 56-58, αρ. 9, φωτ. 9a και 9b (βελτ. έκδ.)

Cormack 1970

Cormack 1970, 55-56, αρ. 8

Subscribe to Πιερία