Θεσσαλονίκη

Συγγραφέας Παραπομπή
Guarducci 1969

Guarducci 1969, 627

Feissel 1988

Feissel 1988, αρ. 127

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 193, πίν. XLVI (IG X.2.1.998 & 999)

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 181

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 180, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 179, και add. P.250, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 165, πίν. XXXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 133, πίν. XXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 131, πίν. XXVII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 126

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 125

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 112

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 111

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 110

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 107

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 103, πίν. XXIII

Feissel 1983

Feissel 1983, append. II, σ. 242, αρ. 293

Feissel 1983

Feissel 1983, add. 248, αρ. 126bis 

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 146

IGBR IV 2263

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη