Μθ3241+2308: Χάραγμα

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ