Επιγραφές

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Είδος επιγραφής Είδος Φωτογραφία
12234 Επιτύμβια Πλάκα
E107 Στήλη
E110 Αρχιτεκτονικό μέλος (;)
E157 Επιτύμβια Στήλη, επιτύμβια.
E172 Επιτύμβια Στήλη
E176 Επιτύμβια Στήλη
E199 Επιτύμβια Στήλη, επιτύμβια.
E222 Αναθηματική Πλάκα.
E230 Αρχιτεκτονικό μέλος
E259 Νόμος
E77α-β Στήλη
E78
In situ Τιμητική
In situ Πεσσός
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Αρχιτεκτονικό σημείο Αρχιτεκτονικό μέλος
In situ Πίθος
In situ Ψήφισμα Στήλη (;)
In situ Τιμητική Βάση

Σελίδες