Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Ψευδο-Σκύμνος

Περιήγησις 618-626

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 46

Γραμματεία Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 34

Γραμματεία Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 3.32.14-15

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 1.46a.9

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 1.46.12

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Φρύνιχος

Εκλογαί 383

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Φλάβιος Ιώσηπος

Ιουδαϊκοί πόλεμοι 5.460

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Φίλων Ιουδαίος

Ότι ἄτρεπτον το θείον 173-174

1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Φιλόστρατος

Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον 1.35

2ος-3ος αι. μ.Χ.

Σελίδες