ΑΕ

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

AE 1936, 32.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀπολλοφάνης | νεωκόρος | Παρθένωι [τ]ὸ | κρεοφυλάκιον.

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: