Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.336.7-8, 34-37 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ωνη κύρια καὶ προσηγορικὰ ὑπερδισύλλαβα βαρύνεται, Δωδώνη πόλις τῆς Μολοσσίδος ἐν Ἠπείρῳ, […] Μεθώνη πόλις Θρᾴκης. Μαγνησίας, ἣν Ὅμηρος διὰ τοῦ η "οἱ δ᾽ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο" (Β 716 ). ἔστι δὲ καὶ Μακεδονίας. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ τοῦ μέθυ. πολύοινος γάρ ἐστι. καὶ τῆς Λακωνικῆς. δ ἐν Περσίδι. ε Εὐβοίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μεθώνη

Σχόλια: 

Η πόλη Μεθώνη και φωνητικής της παραλλαγή (Μεθώνη-Μηθώνη). Ομώνυμες πόλεις.