Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.345.7-9 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς τη ὑπερδισύλλαβα ἔχοντα κατὰ διάστασιν σύμφωνον βαρύνεται, Ἀλλάντη πόλις Μακεδονίας καὶ Ἀρκαδίας. Θεόπομπος δ᾽ ἐν πρώτῳ Φιλιππικῶν Ἀλλάντιον αὐτὴν εἶπε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Λέξη: 

Ἀλλάντη

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Ἀλλάντη. Μαρτυρία για τα Φιλιππικά του Θεόπομπου.