Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10, 27-29 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ιον τρισύλλαβα κύρια προπαροξύνονται, […] Πύθιον τὸ πάλαι μεσαίτατον τῆς ἐν Κρήτῃ Γόρτυνος. καὶ Μακεδονίας Πύθιον, ἐν ᾧ καὶ τὰ Πύθια ἐπιτελεῖται. ἔστι καὶ Πύθιον πλησίον τοῦ Ἀστακηνοῦ κόλπου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Πύθιον

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Πύθιον, όπου τελούνταν τα Πύθια.