Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.363.3, 15 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ νιον ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς προπαροξύνεται, […] Ποιμένιον ὄρος ἐν Μακεδονίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ποιμένιον

Σχόλια: 

ορωνύμιο, κατάληξη -νιον, φωνητική