Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.388.13, 389.1 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ρον ὑπερδισύλλαβα μακρᾷ παραληγόμενα προπαροξύνεται,  […] Στάγειρα πόλις Μακεδονίας. λέγεται καὶ Στάγειρος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Στάγειρα

Σχόλια: 

Η πόλη Στάγειρα της Μακεδονίας.