Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.57.27-3,1.58.29

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ας συνεσταλμένα ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ ὀξύνεται καὶ διὰ τοῦ δος κλίνεται, ὁ φυγάς καὶ ἡ φυγάς, ὁ Ἀρκάς—ὁ πολίτης καὶ ὁ ἥρως. […] Δημητριάς πόλις Θεσσαλίας ἀπὸ Δημητρίου βασιλεύσαντος· β Μακεδονίας. γ Περσίδος πρὸς Ἀρβήλῳ

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Δημητριάς

Σχόλια: 

Η πόλη Δημητριάς της Μακεδονίας και ομώνυμες πόλεις (γνωστότερη της Θεσσαλία)