Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.371.11-12 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Στ. Β. 459, 8: Μυγδονία, μοῖρα Μακεδονίας. —ἐλέγετο καὶ Μυχθονία.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μυγδονία

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου:  παραλλαγή  γδ/χθ (Μυγδονία/Μυχθονία)