Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.593.1-2 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τράγιλος πόλις μία τῶν ἐπὶ Θρᾴκης πρὸς τῇ χερρονήσῳ καὶ Μακεδονίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Τράγιλος

Σχόλια: 

Η πόλη Τράγιλος κι ο γεωγραφικός της προσδιορισμός (Θράκη-Χαλκιδική)