Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παρωνύμων 3.2.890.33-35 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Αἰραί πόλις Ἰωνίας. τὸ ἐθνικὸν Αἰρεύς. ἔστι καὶ Μακεδονίας. τὸ ἐθνικὸν Αἰραῖος. ἔστι καὶ παρ᾽ Ἑλλησπόντῳ, ἧς τὸ ἐθνικὸν Αἰράτης παρ᾽ Ἀνδροτίωνι ἐν ἕκτῃ Ἀτθίδος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Αἰραί, Αἰρεύς

Σχόλια: 

Η πόλη Αἰραί της Μακεδονίας, το παράγωγο εθνικό και ομώνυμες πόλεις.