Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ἐπιμερισμοί 198.11-13 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ δὲ εἰς δων ὀξύτονα διὰ τοῦ μικροῦ κλίνονται· οἷον· Μακεδὼν, Μακεδόνος· Μυρμιδόνος· Σαρπηδόνος· καὶ τὰ ὅμοια.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μακεδὼν

Σχόλια: 

Κλίση και γραφή του εθνικού Μακεδών.