Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 33 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ παρὰ τὸ πόλις συντεθέντα ὀνόματα προπαροξύνεται, […] Ἀμφίπολις πόλις Μακεδονίας κατὰ Θρᾴκην, ἥτις Ἐννέα ὁδοί ἐκαλεῖτο. κεκλῆσθαι δὲ Μυρίκην καὶ Ἠιόνα, Ἀμφίπολιν δὲ διὰ τὴν περίρροιαν τοῦ Στρυμόνος, ὡς Θουκυδίδης τετάρτῃ ( c. 102 ).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀμφίπολις

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Ἀμφίπολις και πληροφορίες για τις ποικίλες προγενέστερες ονομασίες της.