Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.206.16-17, 207.1 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς σος δισύλλαβα παραληγόμενα διφθόγγῳ ὀξύνεται, ὅτε ἐπιθετικὰ εἴη ἢ ἐπὶ πόλεως κεῖται. […] καὶ τὰ ἐπιθετικὰ δέ, 3,1.207 βλαισός, Βραισός ἔθνος Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βραισός

Σχόλια: 

εθνωνύμιο, κατάληξη -σός, τονισμός