Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.242.1-2, 19-20 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ους πολυσύλλαβα ἁπλᾶ μὲν ὄντα περισπᾶται, ἁπλοῦς, διπλοῦς, τριπλοῦς, πλακοῦς. […] Ἀνθεμοῦς πόλις Μακεδονίας καὶ Συρίας· ἄλλοι δὲ ἀπὸ Ἀνθέμου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀνθεμοῦς

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Ἀνθεμοῦς και ομώνυμη πόλη (Συρία). Στοιχεία για την ετυμολογία.