Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.252.14, 23-26 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς γα βαρύνεται, Σάλγα πόλις Μαυριτανίας. […] Αἰγαί δέ εἰσιν πόλεις πολλαί, Κιλικίας, Μακεδονίας, ἥτις καὶ μηλοβότειρα ἐλέγετο, καὶ ἡ ἐν Μυρίνῃ ἐν τῇ Αἰολίδι, καὶ Λυδίας καὶ Λοκρίδος καὶ Αἰτωλίας καὶ Εὐβοίας, ἃς Ὅμηρος ἐν τῷ Ν ( v. 21 ) μνημονεύει.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Αἰγαί

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Αἰγαί και ομώνυμες πόλεις (Αιολίδα, Λυδία, Λοκρίδα, Αιτωλία, Εύβοια, με πηγή τον Όμηρο)