Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.256.24-25, 257.3-6 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς να ὑπερδισύλλαβα μετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου προπαροξύνεται, […] Μηκύβερνα πόλις Παλλήνης τῆς ἐν Θρᾴκῃ χερρονήσου. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. Ἐλεύθερνα πόλις Κρήτης ἀφ᾽ ἑνὸς τῶν Κουρήτων. Κάλαρνα πόλις Μακεδονίας,  ὡς Λούκιος ὁ Ταρραῖος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μηκύβερνα, Κάλαρνα

Σχόλια: 

Η πόλη Μηκύβερνα της Χαλκιδικής ως πόλη της Θράκης ή της Ευρώπης (Εκαταίος). Η πόλη Κάλαρνα με πηγή τον Λούκιο τον Ταρραίο.