Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.264.10-11, 265.11-12 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ρα μονογενῆ μετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου παροξύνεται καὶ μακρὸν ἔχει τὸ α, […] Σίρρα πόλις Θρᾴκης. Θεόπομπος ἐν Φιλιππικῶν εἰκοστῷ. Σκύδρα Μακεδονικὴ πόλις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Σίρρα, Σκύδρα

Σχόλια: 

Η πόλη Σίρρα (σημ. Σέρρες) αναφέρεται ως πόλη της Θράκη με πηγή των Θεόπομπο. Η μακεδονική πόλη Σκύδρα.